Tip

Sta klaar voor heronderhandeling, herfinanciering of reorganisatie

Ook investeerders en hun deelnemingen worden momenteel geraakt door COVID-19. Dat vergt met urgentie een gedetailleerd inzicht in de stand van zaken binnen de bedrijven.

Op dit moment ontstaan steeds vaker situaties waarin contractuele afspraken niet kunnen worden nagekomen of moeten worden heronderhandeld. Denk aan de relatie met de verhuurder, leverancier, afnemer of financier. En soms zijn op korte termijn al ingrijpende stappen nodig als herfinanciering of reorganisatie. In al die gevallen is het vanzelfsprekend van groot belang om op detailniveau inzicht te hebben in de contractuele posities en alle andere informatie die nodig is om snel en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Sinds half maart wordt het M&A team van Legadex veel betrokken in dergelijke situaties. Wat doen we daarbij vooral?

1. Contract review: analyse van de belangrijke rechten en verplichtingen

  • In de huidige COVID-19 situatie blijkt een aantal specifieke contractclausules van groot belang voor de risico analyse, heronderhandeling en de vraag in hoeverre een onderneming vastzit aan verplichtingen. Het gaat dan om zaken als overmacht, garanties en vrijwaringen, schadevergoedingsafspraken, boetebedingen, aansprakelijkheidsclausules en opzeggingsmogelijkheden. Voor een uitgebreider overzicht van die contractuele afspraken verwijzen wij graag naar ons advies over contract reviews. Het Legadex team zorgt voor een snelle review van contractuele rechten en verplichtingen en levert de uitkomsten in overzichtelijke rapportages op aan de onderneming, de advocaat of de financieel adviseur. Bij grote contractvolumes zetten we Data Analytics software in om de review te versnellen en kosten te besparen.

 2. Virtuele Datarooms en Collaborate omgeving voor herfinanciering, reorganisatie, splitsing, transactie

  • We zetten binnen 24 uur een Virtuele Dataroom omgeving op, ook bij projecten voor herfinanciering, splitsing of reorganisatie. Ons team werkt op het moment volledig online en is direct inzetbaar om data te verzamelen, in te voeren en te controleren. We werken aan de hand van geavanceerde draaiboeken die specifiek op de situatie van toepassing zijn.
  • Binnen 24 uur zetten we een volledige Collaborate omgeving neer waarin we met u en uw adviseurs niet alleen data delen, maar ook ge├»ntegreerd samenwerken met behulp van de blog functionaliteit, workflows en gedetailleerde rapportages.

Meer informatie?

Het Legadex team staat u graag bij om de gevolgen van de COVID-19 crisis tot het minimum te beperken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Luc van Daele via lvandaele@legadex.com, Hans-Martijn Roos via hmroos@legadex.com of bel ons algemene kantoornummer: +31 (0)20 8208396