COVID-19

Tips van Legadex om het hoofd te bieden aan de COVID-19 situatie

COVID-19 heeft op het moment een enorme impact op de gezondheid van velen en de wereldwijde economie. Ondernemingen raken ontwricht en ook de juristen werken noodgedwongen thuis. Hoe ga je daar als bedrijfsjuridische afdeling mee om? We denken graag met u mee en publiceren van tijd tot tijd onze ervaringen en tips.

Vier suggesties waarop we de komende tijd in meer detail ingaan:

  • Digitale ondertekening van contracten en besluiten (veilig en rechtsgeldig)
  • Versneld beoordelen van contracten
  • Gebruik een ‘secure dataroom’ samenwerkingsplatform
  • Online board meetings inrichten

Voer nu de Digitale handtekening in
De COVID-19 situatie is voor veel ondernemingen aanleiding om per direct de 'natte handtekening' op contracten en stukken te vervangen door de elektronische handtekening.

Lees meer

Contract review; breng uw contractuele rechten en verplichtingen in kaart.
Welke afspraken moet u in beeld hebben om uw juridische positie in relatie tot COVID-19 te beoordelen en daarnaar te handelen?

Lees meer

Omarm nu de digitale samenwerking
Juist nu is het voor de juridische afdeling van belang om (online) aangesloten te werken en de controle niet te verliezen. Een slimme digitale infrastructuur met tools ter ondersteuning van het legal team is daarbij cruciaal.

Lees meer

Online board meetings inrichten
Er zijn uitstekende digitale middelen om bestuursvergaderingen online te doen en alle files en stukken die van belang zijn voor de besluitvorming bij de hand te hebben. Binnen enkele dagen is dit up-and-running.

Lees meer

Sta klaar voor heronderhandeling, herfinanciering of reorganisatie
Op dit moment ontstaan steeds vaker situaties waarin contractuele afspraken niet kunnen worden nagekomen of moeten worden heronderhandeld. En soms zijn op korte termijn al ingrijpende stappen nodig als herfinanciering of reorganisatie. Hoe bereid je dat voor?

Lees meer

Doorbreek de silo aanpak
De juridische afdeling werkt meestal als een silo binnen de onderneming. Meer geïntegreerde vormen van samenwerking zijn sterk in opkomst. Voorwaarde daarbij is echter een slimme technische infrastructuur met Online Collaboration mogelijkheden.

Lees meer

Legal Tech Landscape selection 2020
Legal Tech helpt de juridische afdeling om slimmer en sneller te werken. Legadex zet de belangrijkste toepassingen en aanbieders voor u op een rij.

Lees meer

Virtual data room services for fast-track restructuring and refinancing
Covid-19 dwingt veel ondernemingen tot actie om hun financiële positie te borgen. Start op tijd met de voorbereidingen voor mogelijke herfinanciering, reorganisatie of verkoop.

Lees meer

Vragen? Laat het ons weten.

* Fields with an asterisk are required.

Read our privacy statement here.